Høyspent Vest er miljøfyrtårn-sertifisert!

Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid.

Å være en miljøfyrtårn-bedrift stiller krav til oss angående avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, miljøkrav ved innkjøp og miljøfokus ved transport. Sertifiseringen gir oss konkrete verktøy for miljøledelse, som gjør det enklere å lykkes med en grønn omstilling.

Nå skal vi fortsette å jobbe med å oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.
Dette fokuset tar vi også med oss inn i alle våre prosjekter!