Risikovurdering

Våre tjenester

Risikovurdering

Risiko- og sårbarhetsanalyser er helt nødvendig for sikkerhet i elkraftanlegg, og det er krav til risikovurdering og risikostyring i flere forskrifter, blant annet Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (FEF) og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i elektriske anlegg (FSE). Høyspent Vest kan utføre risikovurdering i alle faser av prosjekter, fra planlegging, prosjektering, gjennomføring og i driftsfasen.

Vi kan bidra med å:

Har du behov for våre tjenester?

Har du noen spørsmål, eller har du behov for en eller flere av våre tjenester? Ta kontakt!