Kabling av 66 kV kraftledning, Jessheim

Oppdragsgiver: Gardermovegen Eiendom AS

Når: 2020

Fagområde: Konsulentbistand/teknisk konsultasjon, prosjektering og konsesjonssøknad

Omfang: Kabling av 66 kV ledning på Jessheim for å frigjøre arealer til boligblokker. Bistand til avklaringer/avtaler med netteier, prosjektering av vegkryssing med 145 kV isolert kabel. Kvalitetssikring av konsesjonssøknad og utarbeidelse av kostnadsoverslag.

Beskrivelse: Gardermovegen Panorama er en sentralt beliggende og attraktiv boligutviklingseiendom i sentrum av Jessheim. For å frigjøre plass til boligprojsektet var det nødvendig å kable 66 kV luftledning som passerer tomta.