Trasevurderinger og kabelberegninger 132 kV, Tromsø

Oppdragsgiver: Arva (Tidligere Troms Kraft Nett AS)

Når: 2018

Fagområde: Prosjektering/teknisk konsultasjon

Omfang: Trasevurderinger og kabelberegninger for 132 kV Kvaløysletta – Charlottenlund, og Charlottenlund – Hungeren. Utarbeide rapport for dimensjonerende kabelsnitt.

Beskrivelse: Troms Kraft Nett utvider regionalnettet i Tromsø. TKN bygger ny 132 kV transformatorstasjon, Varden. I tillegg bygges det nye 132 kV kabelforbindelser mellom Varden, Gimle og Charlottenlund. Høyspent utfører avanserte kabelberegninger for prosjektet.